Gemeenteschool Knokke : onze missie

Wij willen kinderen een warm en veilig schoolklimaat bieden dat aanzet tot leren en ontwikkelen. We staan voor het beste onderwijs voor elk kind en we willen hen de juiste basiskennis en -vaardigheden meegeven om zich te ontwikkelen tot getalenteerde en gedreven jongeren.

Wij willen dat onze kinderen groot kunnen dromen en hoog durven mikken, elk volgens de eigen mogelijkheden en ieder met zijn of haar talenten. Daarom passen we ons onderwijs aan en bieden we ondersteuning of uitbreiding en extra uitdaging waar het nodig is.

Ons onderwijs is gebaseerd op de krachtlijnen uit ons pedagogisch project : openheid, verscheidenheid, democratie, socialisatie, emancipatie, ontwikkeling van de totale persoon, onderwijskwaliteit, zorg en gelijke kansen, respect voor de medemens, duurzaamheid, lokale verankering, wereldburgerschap en mensenrechten.

Stem-proef door Nathalie Herremans

Talenten ontwikkelen

Wij stimuleren onze kinderen om al hun talenten en mogelijkheden te ontdekken. Ze krijgen de kans om onderzoekend te leren en hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

We leren hen creativiteit in denken en doen en leren hen om er van te genieten om zichzelf en anderen te laten schitteren.

Onze kleuters en kinderen ontdekken en ontwikkelen hun breinkrachten (executieve functies).

De kinderen leren reflecteren en na te denken over denken en leren.

 

Zelfstandigheid

Wij leren onze kinderen vol zelfvertrouwen verantwoordelijkheid te nemen en te geloven in zichzelf. We begeleiden de kinderen via zelfredzaamheid naar zelfstandigheid.

We leren onze kinderen om het leren zelf in handen te nemen, zelfregulerend te leren. Ze kinderen leren plannen en vooruit te denken. Onze kinderen leren na te denken voor ze iets doen. 

De kinderen ontwikkelen vaardigheden en werkgeheugen om goed met een taak aan te vangen en hun aandacht te focussen en door te zetten ook als het wat moeilijk gaat.

 

 

fietsproef 6e leerjaar door Nathalie Herremans

Respect

Wij zetten ons in om onze kinderen kritisch te leren nadenken en beleefd en eerlijk te zijn en zelfrespect te ontwikkelen.

We verwachten een brede kijk en een open geest van kinderen, ouders en schoolteam en respect voor diversiteit en verschillende levensbeschouwingen.

We staan op respectvolle, beleefde communicatie met iedereen die betrokken is bij onze school.

Kinderen leren respect te tonen voor de eigen materialen, de schoolmaterialen en de spullen van de anderen.

Welbevinden

Wij streven naar kinderen die gelukkig zijn en met plezier en een positieve ingesteldheid naar school komen, die zich goed in hun vel voelen en weten dat fouten maken mag!

Als schoolteam prikkelen we de leergierigheid van de kinderen en werken we aan leerplezier. Door onze brede basiszorg en differentiatiemogelijkheden zorgen we voor succeservaringen bij alle leerlingen. Voor cognitief sterk functioneren leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zorgen we voor aangepaste, uitdagende en verrijkende materialen en methodieken zodat ook zij leerplezier blijven ervaren. 

We leren onze kinderen sterk in hun schoenen te staan. We leren dat emoties tonen en reguleren zeer belangrijk is. Alle emoties mogen er zijn, maar elke emotie kent zijn plaats en tijd.

speelkasteel door Nathalie Herremans
Pedagogisch project.pdf door Nathalie Herremans