uurregeling, opvang en

toezicht, brengen en halen

Lesurenregeling

 Maandag, dinsdag en donderdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 11u40
 • namiddag van 13u20 tot 16u (schoolbel om 15u15)

vrijdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 11u40
 • namiddag van 13u20 tot 15u (schoolbel om 13u15)

woensdag :

 • voormiddag van 8u30 tot 11u40
 • namiddag vrij

Speelplaats open v.a. 8u15

Toezicht

De school organiseert volgende vormen van toezicht:

 • Toezicht op de speelplaats een kwartier voor het begin van de lessen ’s morgens en ’s middags en tijdens de speeltijden tussen de lessen.
 • Toezicht in de voor- en naschoolse opvang.
 • Toezicht tijdens de middagpauze voor de kinderen die op school blijven eten.
Toezicht

De school organiseert volgende vormen van toezicht:

 • Toezicht op de speelplaats een kwartier voor het begin van de lessen ’s morgens en ’s middags en tijdens de speeltijden tussen de lessen.
 • Toezicht in de voor- en naschoolse opvang.
 • Toezicht tijdens de middagpauze voor de kinderen die op school blijven eten.
Voor- en naschoolse opvang

Waar? gebouw M. Bernardastraat A1

Wanneer?  v.a. 7u00 en tot 18u00 (woensdag tot 13u) 

Contact opvang :  056 28 54 98 .

Inschrijven : Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen kan in de opvang blijven als dat nodig is.

Volledige info en tarieven vind je HIER

Fietsers kunnen hun fiets in de tuin parkeren.

Om 8u10 worden de kinderen t.e.m. 3e leerjaar naar de speelplaats van kleuter- en onderbouw begeleid

Opvang woensdagnamiddag

Toezicht in Knokke van 11u40 tot 13u00.

Kinderen die langer in de opvang moeten blijven, worden met de bus naar Groene Kouter gebracht. 

Busvervoer nodig? Vooraf inschrijven via via jeugd@zwevegem.be of via 056 76 59 80.

Volledige info en tarieven vind je HIER

  Schoolpoort open om :

  Schoolpoort open om 8u15 en  om 13u00

  Kinderen mogen niet alleen aan de schoolpoort wachten. 

  Voor de openingsuren op de school? Naar de opvang!

   Brengen van de kinderen

   Vanaf 8u15 (voor 8u15 : zie boven)

   kleuters t.e.m. 3de lj : AFZETTEN aan de grijze poort aan de kerk

   Peuters mogen meteen naar binnen gaan, worden eventueel begeleid door de leerkracht die aan de poort staat.

   4e t.e.m. 6e lj : AFZETTEN aan de grote houten poort van bovenbouw

   4e t.e.m. 6e lj met jongere broer/zus : AFZETTEN aan de grijze poort aan de kerk (zij mogen zelf doorstappen naar de speelplaats bovenbouw)

   Fietsers t.e.m. 3de lj : aan fietspoortje Orveiestraat of in schooltuin.

   Fietsers 4e t.e.m. 6e lj : via grote houten poort naar schooltuin.. Binnenkort komt daar een overdekte fietsenstalling.

    Halen van de kinderen

    16 u ma, di en do; 11u40 op wo; 15 u op vrij

     Alle kinderen via de grijze poort aan de kerk. Ouders mogen bij het belsignaal op de speelplaats komen om hun kinderen af te halen.

     

     Zorgwerking

     algemene

     informatie

     2e kleuterklas foto's door Nathalie Herremans
     Schoolteam

     Schooljaar 2022 – 2023

     directie : Nathalie Herremans

     secretariaat : Ann-Sophie Verwee

     zorgcoördinator : Liselotte Vercaemst

     Kleuter :

     Peuter / 1e kleuter : Lut Verbrugge & Hilde Maes

     2e kleuter : Sophie Vanheule & Alison Van Parijs

     3e kleuter : Eva Defraeye

     Lager : 

     1e leerjaar : Stephanie Deprez & Ine Vanhoe

     2e leerjaar : Vicky Vander Linden

     3e leerjaar : Melanie Théry

     4e leerjaar : Hanne Derveaux

     5e leerjaar : Joke Coucke

     6e leerjaar : Kelly Heughebaert

     Bijzondere leerkrachten :

     Zorgleerkracht : Darline Devos – Marilyn Turpin – Nele Desmaele – Pieter Debels

     LO-leerkrachten : Katrijn Viaene – Céline Beils

     Levensbeschouwing : Hilde Verstraete – Maaike Maes – Annelies Debruyne – Nina Magerman – Herwig Vrijsen

     Mag mijn kindje al starten?

     Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

     • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
     • De 1ste schooldag van februari
     • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

     Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

     In onze school hebben we 3 kleuterklassen : peuter/1e kleuterklas, een 2e kleuterklas en de 3e kleuterklas. De school beschikt ook over een aantal uren voor kinderverzorging in de kleuterklas.

     Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

     Instapdatum berekenen

     Bereken de eerstvolgende instapdatum voor je kleuter op basis van de geboortedatum van je kind.
     Je krijgt de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

     Leerplicht voor kleuters?
     Niet verplicht, wel een aanrader voor 2,5- tot 5-jarigen

     Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht voor kinderen tot 5 jaar. We raden natuurlijk aan om uw kindje zo veel mogelijk naar school te laten komen.

     Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

     5-jarige kinderen zijn leerplichtig. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school. 

     Schoolverzekering

     Maatschappij :

     ETHIAS, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

     Welke schade :

     • lichamelijke letsels van leerlingen op, van en naar school. 
     • brilschade (montuur max. € 150 – glazen integraal)
     • tandenbeschadiging (prothese max. € 1000, per tand max. € 250) 
     • geen materiële schade aan fietsen of kledij.

     Aangifte aan de verzekering :

     • p. 1 en 2 : ingevuld door school 
     • p. 3 : kleefbriefje van het ziekenfonds en een handtekening ouders
     • p. 4 : ingevuld door dokter, tandarts of opticien
     • Het formulier terugbezorgen aan school.

     Betaling :

     • De ouders betalen alle onkosten (dokter, optiek, medicatie).  Vraag een onkostennota voor een schoolongeval.
     • Na herstel : alles aangeven aan ziekenfonds met vermelding schoolongeval. Attest mutualiteit met verzamelstaat terugbezorgen aan school.
     • Verzekering betaalt opleg aan ouders
     Zwemmen

     Waar?

     Lago Zwevegem met busvervoer

     Wanneer?

     3e kleuter : 6 zwembeurten 

     1ste – 3de leerjaar : tweewekelijks donderdagnamiddag 

     4de, 5de en 6de leerjaar : 10 zwembeurten gedurende het schooljaar

     Kostprijs?

     €1 per zwembeurt

     2e leerjaar en 1 zwembeurt voor 3e kleuter gratis

     jaarlijks fiscaal attest

     Kledij?

     zwembroek of ééndelig badpak, geen badmuts

     Verjaardagen vieren

     De leerlingen mogen trakteren voor hun verjaardag met een van huis meegebrachte, eenvoudige traktatie : een gezonde snack of een (zelf)gebakken voorgesneden cake of koekjes.

     Zorg er voor dat de traktatie gemakkelijk te verdelen is voor de juf en gemakkelijk te eten is voor de kinderen.

     LET OP : uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje worden NIET op school verspreid.

     Middagmaal

     Wat?

     • eigen lunch met aanbod van soep
     • een warme maaltijd

     Waar?

     • in refter van zaal ontmoetingscentrum

     Wanneer bestellen?

      Stappenplan zie hier

      

     Uw kind is ziek?

     Uw kind wordt ziek op school : we bellen een ouder of contactpersoon

     => kind wordt afgehaald in de klas

     Uw kind wordt ziek thuis : verwittig de juf via smartschool of het secretariaat via 056 28 54 95

     Medicatie wordt enkel gegeven op doktersvoorschrift, koortswerende middelen worden niet toegediend

     Doktersbriefje? Dat is niet nodig in de kleuterschool. In de lagere school is een ziektebriefje (tot 3 dagen ziekte) of doktersbriefje (voor langere ziekte) verplicht.

     Levensbeschouwing

     In scholen van het officieel onderwijs, waartoe ook onze school behoort, kunnen ouders vrij kiezen welke levensbeschouwelijke lessen hun kind zal volgen: niet-confessionele zedenleer of een van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst. Dat doen ze bij de eerste inschrijving van hun leerplichtig kind met een ondertekende verklaring.

     Die keuze kunnen zij bij het einde van elk schooljaar wijzigen vóór 30 juni. Je kan hiervoor een formulier vragen op het secretariaat (secretariaat.knokke@gszwevegem.be)

     Ook ouders van kleuters uit de 3e kleuterklas dienen hun keuze vóór 30 juni kenbaar te maken. Zij krijgen hiervoor tijdig een formuliertje mee.

     Personen die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen kiezen voor een vrijstelling. Wie voor een vrijstelling gekozen heeft, moet de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. In dit geval zorgt u zelf voor een geschikt persoon om deze lestijden, tijdens de voorziene lesuren voor levensbeschouwing, in te richten.

     Wenst u meer informatie over één van de levensbeschouwingen kan u steeds contact opnemen met de leerkrachten via smartschool :

     Rooms Katholieke Godsdienst : Herwig Vrijsen – Hilde Verstraete

     Niet-Confessionele Zedenleer : Maaike Maes – Nina Magerman

     Protestantse Godsdienst : Annelies Debruyne 

     Islamitische Godsdienst : /

     Eerste communie, lentefeest, vormsel en het feest voor de vrijzinnige jeugd worden niet door de school georganiseerd. De data van deze feesten worden dus ook los van de school bepaald. U kan hiervoor terecht bij de parochie of de leerkrachten levensbeschouwing.

     Kostenbeheersing

     Het basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos:

     • We mogen geen inschrijvingsgeld vragen
     • We mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen,…) die noodzakelijk zijn om de eindtermen te halen of om de ontwikkelingsdoelen na te streven. Hiervoor bestaat er een officiële lijst met kosteloze materialen.

     Basisscholen mogen wel een bijdrage vragen voor:

     • Activiteiten tijdens de schooltijd : toneelbezoek, daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis zwemmen) …
     • Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen.

     Basisscholen moeten zich houden aan een maximumfactuur die zij aan de ouders kunnen vragen. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de scherpe maximumfactuur voor activiteiten en materialen:

     • 50 euro voor kleuters (per kleuterklas)
     • 95 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs (per leerjaar)

     Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs maximaal 480 euro. De kosten voor meerdaagse uitstappen mogen opgeteld over de 6 leerjaren dus niet boven 480 euro gaan.

     In onze school gaan we tweejaarlijks op meerdaagse uitstap (23-24)

     De factuur voor de meerdaagse uitstap wordt gespreid over 1 schooljaar aangeboden

     • 1e graad : plattelandsklassen (110 euro : 10 x 11 euro)
     • 2e graad : bosklassen (160 euro : 10 x 16 euro)
     • 3e graad : zeeklassen (210 euro : 10 x 21 euro)
     Naast de activiteiten en materialen uit de maximumfactuur bieden we nog andere diensten en producten aanbieden (zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht (2 €) , maaltijden (kleuter 2,60€, lager 3,10 €, gebruik eigen lunch 0,50€), nieuwjaarsbrieven (€2) , klasfoto (€2,75), turngerief (€7)…), fluohesje (€5), herbruikbare tas (€ 4,80). Dat zijn zaken waar u naar eigen keuze gebruik van maakt. 

     Voor deze zaken wordt geen maximumfactuur opgelegd.

      

     bestuur

     en raden

     Ons schoolbestuur

     Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Zwevegem

     Blokkestraat 29, bus 1, 8550 Zwevegem – Tel. 056/76.55.67 Fax 056/76.55.68

     Burgemeester:

     • Dhr. Marc Doutreluingne

     Schepenen : 

     • Mevr. Eliane Spincemaille
     • Mevr. Isabelle Degezelle
     • Dhr. Kristof Vromant
     • Dhr. Raf Deprez
     • Dhr. Marc Desloovere
     • Dhr. Marc Claeys

     contact : onderwijs@zwevegem.be

     Onze scholengemeenschap

     Samenstelling Scholengemeenschap:

     • Gemeentelijke kleuterschool Zwevegem
     • Gemeentelijke lagere school Zwevegem
     • Gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs: De Klim-op
     • Gemeenteschool Heestert
     • Gemeenteschool Sint-Denijs
     • Gemeenteschool Knokke
     peuterklas - 1e kleuterklas door Nathalie Herremans
     De schoolraad

     De schoolraad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de schoolraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe.

     Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school.

     Samenstelling schoolraad:

     • Hugelier Dieter – Ouder
     • Deceukelier Evy – Ouders
     • Dejonckere Emelie – Ouders
     • Fraeye Tine – Ouders
     • Arnout Laura – Directie
     • Herremans Nathalie – Directie
     • Ampe Nathalie – Personeel
     • Vanhessche Joost – Personeel
     • Decuypere Filip Per
     • Kesteloot Nick – Gecoöpteerd
     • Verschuere Paul – Gecoöpteerd
     • Balcaen Arnold – Gecoöpteerd

     • De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

      De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

     De ouderraad

     De ouderraad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de ouderraad hebben informatieplicht naar hun geleding toe.

     Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. De samenstelling van ouderraad kan elk schooljaar aangepast worden.

     Het oudercomité

     Onze school wordt ondersteund door een schitterend oudercomité. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten is van onschatbare waarde. Je kan het oudercomité van de Knokkeschool bereiken via ocknokkeschool@gmail.com

     Elk schooljaar wordt ieder ouder uitgenodigd om lid te worden van de ouderraad. Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar het OC of naar  secretariaat.knokke@gszwevegem.be

     De ouderraad is aangesloten bij de K.O.O.G.O. (koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

     Ravensteingalerij 27 bus 8

     1000 Brussel

     GSM: 0473/725419

     De pedagogische raad

     De pedagogische raad heeft advies- en/of overlegbevoegdheid over een aantal onderwijsaangelegenheden. De leden van de Pedagogische raad hebben informatieplicht naar het personeel en schoolraad toe.

     Deze raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de school. De samenstelling van de pedagogische raad kan elk schooljaar aangepast worden aan de samenstelling van het schoolteam.

     Het leerlingenparlement

     De leerlingen van 4e t.e.m. 6e leerjaar kunnen zich kandidaat stellen voor het leerlingenparlement van de school.

     Zij vormen geen officiële leerlingenraad met stemrecht binnen de schoolraad.

     Het leerlingenparlement bespreekt bezorgdheden van de leerlingen, werkt activiteiten uit, doet voorstellen.

     Naar de secundaire school


     Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/gemzwev/public_html/gemeenteschool-knokke.be/wp-includes/functions.php on line 5279